BAklub

Bratislavský klub

Snažíme sa vytvoriť bezpečný, inkluzívny a medzigeneračný priestor pre všetkých, a to nielen pre zraniteľné skupiny (odídenci a mladí ľudia, ktorí potrebujú podporu navyše), ale aj pre širokú verejnosť. Naše komunitné centrum by malo byť nielen komunitnou obývačkou, ale chceme organizovať aj komunitné a kultúrne podujatia pre verejnosť. Príslušníci zraniteľných skupín sa sami aktívne môžu podieľať na aktivitách zameraných na zlepšenie ich podmienok a spätne aj podmienok ostatných obyvateľov.

Budujeme tak vzájomné pochopenie, čo by malo viesť k redukcii konfliktov založených na predsudkoch a kultúrnych stereotypoch.

Ak nám chcete darovať svoje 2% (alebo 3% ak ste dobrovoľník/čka) zo svojej dane, viac info tu: https://inklucity.sk/2percenta/. Využijeme ich na nákup občerstvenia pre našich klientov /klientky (niektorí sú v núdzi), kreatívneho a vzdelávacieho materiálu, zaplatenia vstupného pri spoločných návštevách kultúrnych podujatí, či zaplatenie odborníkov (napr terapeutov) a vzdelávanie dobrovoľníkov. Nezabudnite nás informovať, že Vaše dane chcete darovať pre Bratislavský klub.

Ďakujeme!