Ďakujeme

Ďakujeme vám, že sme:

Matúšovi Kováčikovi, vždy budeš našou inšpiráciu k slobode (www.digitalnomads.sk, slobodavpraci.sk), ďakujeme ti nielen za webku.

Ďakujeme KALAB (https://krajanskyinstitut.wixsite.com/kalabcentrum), Vladkovi a Zuzke, za povzbudenia, za možnosť realizovať aktivity u Vás a s Vami. Bolo pre nás cťou s Vami spolupracovať.  Nech ste kdekoľvek, nezabudneme.

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste nás podporili 2% či dobrovoľníckou prácou.