O nás

Spájaním detí, rodičov, učiteľov, odborníkov a komunít chceme spoločne nachádzať cesty, ako budovať inkluzívny svet pre nás všetkých. Hlásime sa k pojmom subsidiarita, empowerment, ľudskosť.

Podpora (a desegregácia) rodín v nútenom homeschoolingu (vzdelávanie dieťaťa so zdravotným či iným znevýhodnením mimo školy vynútené školou a chýbajúcimi podmienkami), vzdelávanie – konferencie domáceho vzdelávania, peer poradenstvo a laické poradenstvo rodinám detí so zdravotným znevýhodnením – v rámci projektu Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, podpora demokracie a občianskej spoločnosti (podpora Free Belarus, podpora Mier Ukrajine), skupina a webka Zavretá škola (zdieľanie a metodická podpora pri pandemickom zatvorení škôl, podpora dodnes), podpora inkluzívneho dobrovoľníctva (priebežne), aktuálne najmä inkluzívne komunitné centrum Bratislavský klub (budovanie komunity, integrácia odídencov, podpora dobrovoľníctva aj medzi odídencami a medzi zdravotne znevýhodnenými,…).

https://inklukoalicia.sk/inkluzivne-vzdelavanie/

Náš tím

 • Lucia Rosáková Kuzminová
 • Alexandra Dobrotková
 • Ján Orlovský
 • Miroslav Sopko
 • Monika Hajníková
 • Pavol Janoško
 • Zuzana Michalíková
 • Vladimír Dočkal
 • Kristína Boorová Peštová
 • Zuzana Kurtišová
 • Mária Anderson
 • Maruška Michalová
 • Marek Tesár