Úvod

Všetci za jedného, jeden za všetkých.

Inklúzia je len tvoj postoj k hľadaniu – od ilúzie bezmocnosti, k (r)evolúcii existencie v ľudskom spoločenstve.

Tu nájdete pár slov o tom, čo je inkluzívne vzdelávanie.

O nás

Spájaním detí, rodičov, učiteľov, odborníkov a komunít chceme spoločne nachádzať cesty, ako budovať inkluzívny svet pre nás všetkých. Hlásime sa k pojmom subsidiarita, empowerment, ľudskosť.

Podpora (a desegregácia) rodín v nútenom homeschoolingu (vzdelávanie dieťaťa so zdravotným či iným znevýhodnením mimo školy vynútené školou a chýbajúcimi podmienkami), vzdelávanie – konferencie domáceho vzdelávania, peer poradenstvo a laické poradenstvo rodinám detí so zdravotným znevýhodnením – v rámci projektu Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, podpora demokracie a občianskej spoločnosti (podpora Free Belarus, podpora Mier Ukrajine), skupina a webka Zavretá škola (zdieľanie a metodická podpora pri pandemickom zatvorení škôl, podpora dodnes), podpora inkluzívneho dobrovoľníctva (priebežne), aktuálne najmä inkluzívne komunitné centrum Bratislavský klub (budovanie komunity, integrácia odídencov, podpora dobrovoľníctva aj medzi odídencami a medzi zdravotne znevýhodnenými,…).

https://inklukoalicia.sk/inkluzivne-vzdelavanie/

Náš tím

 • Lucia Rosáková Kuzminová
 • Alexandra Dobrotková
 • Ján Orlovský
 • Miroslav Sopko
 • Monika Hajníková
 • Pavol Janoško
 • Zuzana Michalíková
 • Vladimír Dočkal
 • Kristína Boorová Peštová
 • Zuzana Kurtišová
 • Mária Anderson
 • Maruška Michalová
 • Marek Tesár

BAklub

Bratislavský klub

Snažíme sa vytvoriť bezpečný, inkluzívny a medzigeneračný priestor pre všetkých, a to nielen pre zraniteľné skupiny (odídenci a mladí ľudia, ktorí potrebujú podporu navyše), ale aj pre širokú verejnosť. Naše komunitné centrum by malo byť nielen komunitnou obývačkou, ale chceme organizovať aj komunitné a kultúrne podujatia pre verejnosť. Príslušníci zraniteľných skupín sa sami aktívne môžu podieľať na aktivitách zameraných na zlepšenie ich podmienok a spätne aj podmienok ostatných obyvateľov.

Budujeme tak vzájomné pochopenie, čo by malo viesť k redukcii konfliktov založených na predsudkoch a kultúrnych stereotypoch.

Ak nám chcete darovať svoje 2% (alebo 3% ak ste dobrovoľník/čka) zo svojej dane, viac info tu: https://inklucity.sk/2percenta/. Využijeme ich na nákup občerstvenia pre našich klientov /klientky (niektorí sú v núdzi), kreatívneho a vzdelávacieho materiálu, zaplatenia vstupného pri spoločných návštevách kultúrnych podujatí, či zaplatenie odborníkov (napr terapeutov) a vzdelávanie dobrovoľníkov. Nezabudnite nás informovať, že Vaše dane chcete darovať pre Bratislavský klub.

Ďakujeme!

2 % pre InkluCiTy

Využite svoje právo určiť, na čo sa použijú 2% z Vašich daní.

Koľko percent môžete darovať?
– ak ste SZČO alebo zamestnanec, môžete poukázať 2%
– ak ste dobrovoľník, môžete poukázať 3%
– ak ste firma, môžete poukázať 1% alebo 2% (2%, ak firma počas roka venovala dar na verejnoprospešný účel)

Údaje o našom občianskom združení potrebné na vyplnenie formulára:

názov:                                                                             InkluCiTy
právna forma:                                                             občianske združenie
identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID):     50629191
sídlo (ulica, číslo, PSČ, obec):                             Gessayova 43, 85103 Bratislava

V notárskom registri poberateľov percent z daní nás nájdete tu:

Notársky centrálny register určených právnických osôb

Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré si môžete stiahnuť už s našimi údajmi, doplniť svoje údaje a vytlačiť:
 

Tlačivá:

Najneskôr do 30.4.2024 doručte obe tlačivá (Potvrdenie aj Vyhlásenie) na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Linky na stránku Rozhodni.sk:

Ako mám poukázať 2% z dane?


Všetky potrebné tlačivá na poukázanie 2% z daní nájdete  tu. 

Ak chcete prispieť priamo na BAklub, prosíme, pošlite nám správu o výške vašich 2 resp. 3%.

Ďakujeme!

Kontakt

OZ InkluCiTy

Adresa: Gessayova 43, 85103 Bratislava

Korešpondečná adresa:

Lucia Rosáková, Gessayova 43, 85103 Bratislava

IČO: 50629191

Právna forma: Občianske združenie

Bankové spojenie v SR v EUR:
IBAN: SK7483300000002401309227
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX
č. účtu: 2401309227/8330 (FIO banka)

inklucity@gmail.com
+421904558536