Úvod

Všetci za jedného, jeden za všetkých.

Inklúzia je len tvoj postoj k hľadaniu – od ilúzie bezmocnosti, k (r)evolúcii existencie v ľudskom spoločenstve.

Tu nájdete pár slov o tom, čo je inkluzívne vzdelávanie.

O nás

Spájaním detí, rodičov, učiteľov, odborníkov a komunít chceme spoločne nachádzať cesty, ako budovať inkluzívny svet pre nás všetkých. Hlásime sa k pojmom subsidiarita, empowerment, ľudskosť. Venujeme sa rodinám detí v nútenom domácom vzdelávaní, poradenstvu rodičom aj pedagógom, robíme stretnutia, tvorivé aktivity. Spolupracujeme napríklad s Danielom Hevierom. Občas organizujeme maličké aj väčšie diskusie, počas ktorých vznikla aj InkluKoalícia. Neskôr na pôde InkluKoalície vzniklo InkluCentrum. Kým InkluKoalícia sa venuje systémovým zmenám v školstve, a spája v práci na téme inkluzívneho vzdelávania najmä akademikov, odborníkov, veľké organizácie, InkluCentrum je metodickým a poradenským vzdelávacím centrom, ktoré vzdeláva a sprevádza pedagógov, odborné tímy a asistentov na školách, v ich premene v inkluzívnejšie a humanistickejšie. Nuž a InkluCentrum má v pláne založiť modelovú školu, ktorá by umožnila vzdelávať aj prakticky. Obe organizácie podporujeme svojou prácou, tento rok sme sa rozhodli zbierať 2% pre ne, pretože InkluKoalícia je neformálne združenie a InkluCentrum ešte nemá 2 roky (nemôžu zbierať 2%).

Inkluzívne vzdelávanie

Náš tím

  • Zuzana Michalíková
  • Kristína Boorová Peštová
  • Zuzana Kurtišová
  • Lucia Rosáková Kuzminová
  • Mária Anderson
  • Maruška Michalová
  • Miroslav Sopko
  • Ján Orlovský
  • Vladimír Dočkal
  • Marek Tesár

Výročná správa InkluCiTy 2019

Blog

Suicidálne správanie sa detí a mládeže

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/PNgKd9VpLjywHYNk9. Príspevok na realizáciu seminára vo výške 60 eur uhraďte prosím až po výzve mailom na účet inkluCiTy: SK7483300000002401309227. Do poznámky prosíme pripísať Vaše meno. Info: inklucity@gmail.com, 0904558536

Ochutnávky pre homeschoolerov: Videozáznam Konferencie domáceho vzdelávania 2019

S veľkou vďakou Milošovi Horváthovi a Petrovi Ščigulinskému z The Last Corporation Vám InkluCity v spolupráci s OZ DVS pod stromček prináša záznam z Konferencie domáceho vzdelávania 2019. Linky na jednotlivé videá nájdete po kliknutí na nasledovný odkaz: Konferencia domáceho vzdelávania 2019 – video záznam Ďakujeme všetkým lektorom, dobrovoľníkom a účastníkom.

Kontakt

OZ InkluCiTy

Adresa: Raij 305, 92527 Veľký Grob

IČO: 50629191

Právna forma: Občianske združenie

Bankové spojenie v SR v EUR:
IBAN: SK7483300000002401309227
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX
č. účtu: 2401309227/8330 (FIO banka)

inklucity@gmail.com
+421904558536