Úvod

Všetci za jedného, jeden za všetkých.

Inklúzia je len tvoj postoj k hľadaniu – od ilúzie bezmocnosti, k (r)evolúcii existencie v ľudskom spoločenstve.

O nás

Spájaním detí, rodičov, učiteľov, odborníkov a komunít chceme spoločne nachádzať cesty, ako budovať inkluzívny svet pre nás všetkých. Hlásime sa k pojmom subsidiarita, empowerment, ľudskosť. Spoluiniciovali sme vznik Koalície pre spoločné vzdelávanie.

 

Výročná správa InkluCiTy 2018

Blog

Ochutnávky pre homeschoolerov: Logos 2

Logos. Myšlienka. Ľudia sa od počiatku ľudstva snažia dohovoriť, odovzdať si svoje myšlienky, obohatiť sa navzájom poznaním. Najprv to boli zvuky, ktoré sa sformovali do reči. V dnešnej dobe ale má veľakrát človek pocit, že sa opäť vraciame k zvukom, akoby už nešlo o to byť vypočutý, ale mnohým stačilo byť iba počutý. A tak …

Ochutnávky pre homeschoolerov: Hevi metal

Tak ako neoddeliteľnou súčasťou heavy metalu sú podivné, fantastické texty, vyvolávajúce rozptýlenie, tak aj Heviho rozprávania nás prenášajú do krajín fantázie, kde je všetko možné, kde je škola radostná, učitelia sú žiakmi a žiaci učiteľmi ♡ Stretnutie homeschoolerov s učižiakom Danielom Hevierom. Pýtajte sa na čo chcete, on vám, na čo bude chcieť, odpovie 🙂 …

Ochutnávky pre homeschoolerov: Logos

Logos. Slovo. Jemné i drsné. Povzbudivé i zraňujúce. Slová nás sprevádzajú celý život. Keď sa nedaria, prichádza náhradná komunikácia, ktorá je ale tiež sprevádzaná slovami, resp sa v našich mysliach na tie slová premieňa. Tie správne slová vedia naše deti povzbudiť, že napriek tomu, že nie sú tabuľkové (a aj tak, najlepšia tabuľková je čokoláda, …

Kontakt

OZ InkluCiTy

Adresa: Raij 305, 92527 Veľký Grob

IČO: 50629191

Právna forma: Občianske združenie

Bankové spojenie v SR v EUR:
IBAN: SK7483300000002401309227
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX
č. účtu: 2401309227/8330 (FIO banka)

inklucity@gmail.com
+421904558536