O nás

Spájaním detí, rodičov, učiteľov, odborníkov a komunít chceme spoločne nachádzať cesty, ako budovať inkluzívny svet pre nás všetkých. Hlásime sa k pojmom subsidiarita, empowerment, ľudskosť. Spoluiniciovali sme vznik Koalície pre spoločné vzdelávanie.

 

Výročná správa InkluCiTy 2018