O nás

Spájaním detí, rodičov, učiteľov, odborníkov a komunít chceme spoločne nachádzať cesty, ako budovať inkluzívny svet pre nás všetkých. Hlásime sa k pojmom subsidiarita, empowerment, ľudskosť. Venujeme sa rodinám detí v nútenom domácom vzdelávaní, poradenstvu rodičom aj pedagógom, robíme stretnutia, tvorivé aktivity. Spolupracujeme napríklad s Danielom Hevierom. Občas organizujeme maličké aj väčšie diskusie, počas ktorých vznikla aj InkluKoalícia. Neskôr na pôde InkluKoalície vzniklo InkluCentrum. Kým InkluKoalícia sa venuje systémovým zmenám v školstve, a spája v práci na téme inkluzívneho vzdelávania najmä akademikov, odborníkov, veľké organizácie, InkluCentrum je metodickým a poradenským vzdelávacím centrom, ktoré vzdeláva a sprevádza pedagógov, odborné tímy a asistentov na školách, v ich premene v inkluzívnejšie a humanistickejšie. Nuž a InkluCentrum má v pláne založiť modelovú školu, ktorá by umožnila vzdelávať aj prakticky. Obe organizácie podporujeme svojou prácou, tento rok sme sa rozhodli zbierať 2% pre ne, pretože InkluKoalícia je neformálne združenie a InkluCentrum ešte nemá 2 roky (nemôžu zbierať 2%).

Inkluzívne vzdelávanie

 

Výročná správa InkluCiTy 2019