O nás

Spájaním detí, rodičov, učiteľov, odborníkov a komunít chceme spoločne nachádzať cesty, ako budovať inkluzívny svet pre nás všetkých. Hlásime sa k pojmom subsidiarita, empowerment, ľudskosť. Venujeme sa rodinám detí v nútenom domácom vzdelávaní, počas mandemického zatvorenia škôl sme iniciovali fb skupinu Zavretá škola a vytvorili portál www.zavretaskola.sk, ku ktorému máme v pláne rozbehnúť peer-to-peer laické poradenstvu rodičom aj pedagógom, robíme stretnutia, tvorivé aktivity, odborné workshopy apod. Spolupracujeme napríklad s Danielom Hevierom. Občas organizujeme maličké aj väčšie diskusie, počas ktorých vznikla aj InkluKoalícia. Neskôr na pôde InkluKoalície vzniklo InkluCentrum. Zapojili sme sa do iniciatívy #freeBelarus.

Inkluzívne vzdelávanie

Náš tím

 • Zuzana Michalíková
 • Kristína Boorová Peštová
 • Zuzana Kurtišová
 • Lucia Rosáková Kuzminová
 • Mária Anderson
 • Maruška Michalová
 • Miroslav Sopko
 • Pavol Janoško
 • Ján Orlovský
 • Vladimír Dočkal
 • Marek Tesár

Výročná správa InkluCiTy 2021