2 %

Využite svoje právo určiť, na čo sa použijú 2% z Vašich daní.

Ak chcete podporiť aktivity pre deti, ktoré školský systém nedokáže adekvátne vzdelávať a vznik modelovej školy, ktorá pomôže rozvíjať inkluzívnejšie, humanistickejšie, konštruktívnejšie a demokratickejšie vzdelávanie na Slovensku, darujte svoje percentá z daní nám.

Koľko percent môžte darovať?
– ak ste SZČO alebo zamestnanec môžete poukázať 2%
– ak ste dobrovoľník, môžete poukázať 3%
– ak ste firma, môžete poukázať 1% alebo 2% (2%, ak firma počas roka venovala dar na verejnoprospešný účel)

Údaje o našom občianskom združení potrebné na vyplnenie formulára:

názov:                                                                             InkluCiTy
právna forma:                                                             občianske združenie
identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID):     50629191
sídlo (ulica, číslo, PSČ, obec):                              Raij 305, 92527 Veľký Grob

V notárskom registri poberateľov percent z daní nás nájdete tu

Tu nájdete podrobý postup krokov na poukázanie percent z daní:

ak ste zamestnanec
ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama
ak ste právnická osoba
Všetky potrebné tlačivá na poukázanie 2% z daní nájdete  tu. 

Tento rok sme sa rozhodli podporiť novovzniknuté Centrum inkluzívneho vzdelávania – InkluCentrum, ktoré vzdeláva asistentov učiteľov, pedagógov, odborných pracovníkov škôl, ale bude sa venovať aj rodičom, spolupracuje úzko na systémových zmenách v školstve s Inklukoalíciou a najmä pracuje na otvorení inkluzívnej školy založenej na humanistických človekom-centrovaných princípoch C.Rogersa. InkluCentrum vydá aj knihu Freedom to learn (v slovenskom jazyku), ktorá bude hlavným materiálom a inšpiráciou vo vzdelávaní pedagógov.

Prečo InkluCentrum? Pretože splneným snom malého InkluCiTy je práve vznik InkluCentra a inkluzívnej školy. Nebojte sa snívať :-). Čo nedokážete uskutočniť sami, dokážete zreálniť aj malou vytrvalou podporou tých, ktorí to urobiť vedia.

Ďakujeme!