2 % pre InkluCiTy

Využite svoje právo určiť, na čo sa použijú 2% z Vašich daní.

Koľko percent môžete darovať?
– ak ste SZČO alebo zamestnanec, môžete poukázať 2%
– ak ste dobrovoľník, môžete poukázať 3%
– ak ste firma, môžete poukázať 1% alebo 2% (2%, ak firma počas roka venovala dar na verejnoprospešný účel)

Údaje o našom občianskom združení potrebné na vyplnenie formulára:

názov:                                                                             InkluCiTy
právna forma:                                                             občianske združenie
identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID):     50629191
sídlo (ulica, číslo, PSČ, obec):                             Gessayova 43, 85103 Bratislava

V notárskom registri poberateľov percent z daní nás nájdete tu:

Notársky centrálny register určených právnických osôb

Tu nájdete podrobný postup krokov na poukázanie percent z daní:

ak ste zamestnanec
ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama
ak ste právnická osoba
Všetky potrebné tlačivá na poukázanie 2% z daní nájdete  tu. 

(zatiaľ sú k dispozícii minuloročné tlačivá).

Naše aktivity nájdete vo výročnej správe http://inklucity.sk/o-stranke/

Ďakujeme!