2 %

Darujte nám 2% z Vašich daní

Tento rok sa prvýkrát uchádzame o percentá z Vašich daní.

Koľko percent môžte darovať?
– ak ste SZČO alebo zamestnanec môžete poukázať 2%
– ak ste dobrovoľník, môžete poukázať 3%
– ak ste firma, môžete poukázať 1% alebo 2% (2%, ak počas roka venovala dar na verejnoprospešný účel)

Údaje o našom občianskom združení potrebné na vyplnenie formulára:

názov:                                                                             InkluCiTy
právna forma:                                                             občianske združenie
identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID):     50629191
sídlo (ulica, číslo, PSČ, obec):                              Raij 305, 92527 Veľký Grob

V notárskom registri poberateľov percent z daní nás nájdete tu

Tu nájdete podrobý postup krokov na poukázanie percent z daní:

ak ste zamestnanec
ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama
ak ste právnická osoba
Všetky potrebné tlačivá na poukázanie 2% z daní nájdete  tu

Prostriedky použijeme podľa Stanov OZ, a to na socializačné aktivity pre deti s rozmanitým potenciálom (pas, mimoriadny smiech ale aj hlboký smútok, šikovné nožičky či pomalšie ručičky) vzdelávané mimo školy, sieťovanie, podporu a vzdelávanie rodičov týchto detí a tiež na osvetu medzi odbornou aj laickou verejnosťou.

Ďakujeme