Ďakujeme

Ďakujeme vám, že sme:

Matúšovi Kováčikovi, vždy budeš našou inšpiráciu k slobode (www.digitalnomads.sk, slobodavpraci.sk), ďakujeme ti nielen za webku.

Neullior Aeternum, si naša grafická múza.

Ďakujeme aj za ľudskú, odbornú či finančnú podporu: Jankovi Orlovskému, Vladovi Dočkalovi, Dušanovi Meškovi, Vladkovi Dolinayovi, Martinovi Kupcovi,  Mirovi Sopkovi, Kvetke Jonasovej, Barbore Kamrlovej, …

Ďakujeme spoločnosti IBM Slovensko, spol.s.r.o za finančný dar na realizáciu projektu: Poradenstvo a vzdelávanie v oblasti „deti so špeciálnymi potrebami“.