Ďakujeme

Ďakujeme vám, že sme:

Matúšovi Kováčikovi, vždy budeš našou inšpiráciu k slobode (www.digitalnomads.sk, slobodavpraci.sk), ďakujeme ti nielen za webku.

Ďakujeme KALAB (https://krajanskyinstitut.wixsite.com/kalabcentrum), Vladkovi a Zuzke, za povzbudenia, za možnosť realizovať aktivity u Vás a s Vami. Bolo pre nás cťou s Vami spolupracovať.  Nech ste kdekoľvek, nezabudneme.

Ďakujeme za ľudskú, odbornú či finančnú podporu: Jankovi Orlovskému, Vladovi Dočkalovi, Dušanovi Meškovi,  Mirovi Sopkovi, Radovi Bránikovi, Kvetke Jonasovej, Barbore Kamrlovej, Mirke Hapalovej, Branimu Grohlingovi, …

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste nás podporili 2% či dobrovoľníckou prácou.

Ďakujeme spoločnosti IBM Slovensko, spol.s.r.o za finančný dar na realizáciu projektu: Poradenstvo a vzdelávanie v oblasti „deti so špeciálnymi potrebami“.