Kontakt

OZ InkluCiTy

Adresa: Gessayova 43, 85103 Bratislava

Korešpondečná adresa:

Lucia Rosáková, Gessayova 43, 85103 Bratislava

IČO: 50629191

Právna forma: Občianske združenie

Bankové spojenie v SR v EUR:
IBAN: SK7483300000002401309227
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX
č. účtu: 2401309227/8330 (FIO banka)

inklucity@gmail.com
+421904558536