vznikla InkluKoalícia!

V pondelok, 5.februára 2018, sa stretli zakladajúci členovia Koalície za spoločné vzdelávanie, aby oficiálne založili silnú Koalíciu za inkluzívne vzdelávanie.

InkluKoalícia vznikla z diskusie Slovenskej komory učiteľov, InkluCiTy, Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, odborníkov z Aucklandu, rodičov, učiteľov, špeciálnych a liečebných pedagógov, psychológov a mimovládnych organizácií pod názvom: „Inklúzia po slovensky?“ 14.októbra 2017 v komunitnej obývačke KALAB.

“ Poslaním Inklukoalície je spojiť pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len učiteľov), rodičov,  odborníkov a organizácie v intenzívnej spolupráci, a spoločne vyvíjať snahy o inkluzívne vzdelávanie všetkých detí na Slovensku, bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné podmienky. Inklukoalícia vníma potrebu spolupracovať  a presadzovať komplexné riešenia. Každé dieťa musí mať možnosť rozvíjať svoje predpoklady, byť rešpektované, učiť sa v spoločenstve iných detí, dobre sa pripraviť  na svoje budúce úlohy a dostať k tomu potrebnú pomoc. Zároveň chce podporovať vzdelávaníe a supervíziu pre učiteľov a spoluprácu školy s rodinou. Zasadzuje sa za priateľské, tvorivé a poznaniu otvorené školy, v ktorých sa každá bytosť môže cítiť akceptovaná a uvedomiť si svoje  perspektívy. Chceme, aby sa škole vrátila jej úloha byť tepnou komunity spoločnosti.“

„Dobrá škola nevytvára ľudskú bytosť.
Neimplantuje žiakom schopnosť milovať, byť zvedavý a tvorivý. Skôr umožňuje,
podporuje a napomáha rastu. Nie je semienkom, ale slnkom, potravou a vodou.“ 
(Maslow, 1968)

Inklukoalícia sa zasadzuje:

 • za  ochranu práv detí v školách a školských zariadeniach, za naplnenie ich potreby úcty, prináležitosti a perspektívy,
 • za ukončenie diferencovania, škatuľkovania  a nazerania na dieťa len cez diagnózu či problém a posun k nahliadaniu na dieťa cez jeho zdroje, potrebné príležitosti a možnosti využiť podporné alebo korekčné opatrenia,
 • za vytváranie odborných tímov v školách a školských zariadeniach a zlepšenie dostupnosti pomoci všetkým deťom,
 • za používanie terminológie v legislatíve, ktorá bude podporovať inkluzívne smerovanie vzdelávania,
 • za  identifikovanie/znižovanie/odstránenie bariér v školách a školských zariadeniach,
 • za prispievanie k inklúzii v spoločnosti (debarierizáciu, vytváranie príležitostí, používanie zrozumiteľnej reči v úradnom styku a pod.).

Princípy fungovania inklukoalície: 

 1. Nezávislosť Inklukooalície ako celku pri zachovaní nezávislosti jej jednotlivých členov, ako aj pri presadzovaní filozofie spoločného vzdelávania detí.
 2. Dobrovoľnosť v spôsobe a rozsahu zapojenia sa jednotlivých členov do aktivít Inklukoalície.
 3. Partnerský a rovnocenný prístup pri presadzovaní jej cieľov, pri aktivitách a činnosti.
 4. Konsenzuálne fungovanie a rozhodovanie.
 5. Osobná občianska angažovanosť a povzbudzovanie k nej u všetkých, ktorí sú súčasťou vzdelávania.
 6. Princíp subsidiarity a empowermentu pri hľadaní riešení.

 

ČLENOVIA:

InkluCiTy

Platforma rodín detí so ZZ

Slovenská komora učiteľov

PRO LP Asociácia liečebných pedagógov

Nadácia otvorenej spoločnosti

To dá rozum

Social Inclusion of Learners

Nové školstvo

Koalícia pre deti

Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD., liečebný pedagóg

Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., detský psychológ

koordinátor: PaedDr. Viktor Križo, učiteľ, špeciálny pedagóg

 

PODPOROVATELIA:

Krajanský inštitút

Inštitút celostnej edukácie

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI

Asociácia výchovných poradcov

Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD.

Phdr. Magdaléna Špotáková, CSc., detský psychológ

Dr. Marek Tesar, učiteľ, výskumný pracovník

Pridajte sa – všetci za jedného, jeden za všetkých! 

Memorandum a členstvo v Inklukoalícii

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *